TIWBUD | Konstrukcje stalowe, hale, pawilony, kontenery.

Informacje o ochronie danych osobowych

  • administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ………………………….
  • dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ………………………………………
  • dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody w celu, który wynika ze skierowanej do nas korespondencji mailowej,
  • dane osobowe będą przetwarzane przez okres, który jest niezbędny do udzielenia odpowiedzi na skierowaną do nas korespondencję lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie,
  • ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • zgoda na przetwarzanie danych może być przez Pana/Panią wycofana w każdym momencie,
  • ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do nawiązania kontaktu z firmą: ……………………..